Máy in 3d Snapmaker - sản phẩm tuyệt vời cho giáo dục.

Ngày đăng: 07/09/2022

“Snap” mô tả suy nghĩ nhanh chóng.
“maker” đại diện cho những người biến ý tưởng thành hiện thực.

Snapmaker cho phép người dùng nhanh chóng biến ý tưởng thành hiện thực với những chiếc máy in 3D cao cấp. Snapmaker tin rằng những cỗ máy nâng cao khả năng sáng tạo sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận với xã hội loài người, giống như cách mà máy tính và internet đã làm.

Chúng ta hãy cùng đi một vòng thế giới với Snapmaker.


Đầu tiên hãy cùng đến với  CCA WICHITA, USA trong chương trình hợp tác với gia đình và nhà thờ Cơ đốc để giáo dục và trang bị cho học sinh phát huy hết tiềm năng học tập, thể chất và tâm linh của mình trong chương trình giáo dục K12.

Tại Uplands Maker Mobile, USA, các bạn học sinh và giáo viên đang cùng lắp ráp máy in 3D Snapmaker 2.0 mới.

Điểm dừng chân kế tiếp là Áo với học viện Space21Future

Tiếp theo, cùng ghé thăm De Ontdekfabriek, Holland

Và đây là các bạn nhỏ ở xứ sở Kim Chi, Korea Funers, Korea